Erkek Portre

Erkek Check-up Paketi

Erkek Check-up İçeriği

1- RENKLİ ÜST BATIN ULTRASONU
2- RENKLİ ALT BATIN ULTRASONU
3- RENKLİ BOYUN BÖLGESİ ULTRASONU
4- PA AKCİĞER GRAFİSİ
5- EKG
6- CEA
7- TOTAL KOLESTROL VE TRİGLİSERİD
8- HEMOGRAM
9- AKŞ
10- ANTI HIV
11- HBSAG
12- SGOT SGPT
13- ÜRE
14- ASO CRP RF
15- TİT
16- SEDİMANTASYON
17- TOTAL PSA
18- ÖZEL HEKİM GÖRÜŞMESİ
19- GASTROSKOPİ VE KOLONOSKOPİ
20- EKOKARDİYO VE EFORLU EKG
21- SİSTEMATİK KONSÜLTASYON

.